ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 11 - 11 (131 илэрц)
Doc 9981 Aerodromes Аэродром, ИКАО-ын Document, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Doc 9985 Air Traffic Management Security Manual Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Doc 9992 Manual on the Use of Performance-based Navigation (PBN) in Airspace Design ИКАО-ын Document, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Doc 9993 Continuous Climb Operations (CCO) Manual ИКАО-ын Document, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Doc 9994 Manual on Airborne Surveillance Applications Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Electronic Navigation Systems Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Laurie Tetley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2001
Future Aeronautical Communications Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Simon Plass
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS, INERTIAL NAVIGATION, AND INTEGRATION Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: MOHINDER S. GREWAL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
GLOBAL POSITIONING SYSTEMS, INERTIAL NAVIGATION, AND INTEGRATION Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: MOHINDER S. GREWAL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Radar and Radionavigation Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Anatoly Ivanovich Kozlov
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Radio Navigation Systems for Airports and Airways Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Oleg Nicolaevich Skrypnik
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019