ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 4 - 104 (1,240 илэрц)
Aircraft communications and navigation systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Design Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Ajoy Kumar Kundu
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Aircraft Digital Electronic and Computer Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Electrical and Electronic Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: David Wyatt
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Aircraft Electrical and Electronic Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Aircraft Engineering Principles Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Lloyd Dingle
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005
Aircraft Engineering Principles Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Lloyd Dingle
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aircraft Flight Dynamics And Control Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Wayne Durham
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aircraft Flight Dynamics, Control and Simulation Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Singgih Satrio Wibowo
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Noise Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Lothar Bertsch a
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Aircraft Propulsion Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: SAEED FAROKHI, PhD
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Ahmed F. El-Sayed
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017