ИНҮТ
Багш нар
Багш нар (10)
Б.Амарсайхан
Албан тушаал:
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн багшлагч мэргэжилтэн
Хичээлүүд (1)
Д.Анарзул
Албан тушаал:
Ахлах мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
С.Бадрал
Албан тушаал:
Багшлагч мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
И.Гэрэлтуяа
Албан тушаал:
Сургалт, заах арга зүйн ахлах мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
А.Золжаргал
Албан тушаал:
Багшлагч мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
Б.Оюун-Эрдэнэ
Албан тушаал:
Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
Б.Пүрэвням
Албан тушаал:
Сургалтын мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
Э.Ундраа
Албан тушаал:
Сургалтын мэргэжилтэн
Хичээлүүд (0)
О.Хулан
Албан тушаал:
Бичиг хэргийн эрхлэгч
Хичээлүүд (0)