ИНҮТ
Багш
Б.Оюун-Эрдэнэ
Албан тушаал:
Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Оюун-Эрдэнэ багшийн хичээлүүд
Хуудас 1 - 1 (4 илэрц)