ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 6 - 104 (1,240 илэрц)
Airline Operations and Scheduling Агаарын тээвэр
Зохиогч: Massoud Bazargan
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Airplane Flying Handbook Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: FAA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
Airport Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: ARTHUR HAILEY
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1999
Airport Planning and Management Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Seth B. Young
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Airport Analysis, Planing And Design Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: MILAN JANIĆ
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Airport And Aviation Security Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Bartholomew Elias
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Airport Design And Operation 2 Edition Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: ANTONÍN KAZDA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Airport Design And Operation 3 Edition Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: ANTONI´ N KAZDA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
Airport Engineering Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Norman J. Ashford
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Airport Finance And Investment In The Global Economy Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Anne Graham
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Airport Management and Internal Security Нисэхийн аюулгүй байдал, Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: M. Udoka
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
Airport Marketing Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Nigel Halpern
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013