ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 6 - 108 (1,286 илэрц)
Airline Economics Агаарын тээвэр
Зохиогч: Giovanni Alberto Tabacco
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Airline Finance санхүү болон өрсөлдөөн, Агаарын тээвэр
Зохиогч: PETER S. MORRELL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
Airline Finance Агаарын тээвэр
Зохиогч: PETER S. MORRELL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Airline Network Planning and Scheduling Агаарын тээвэр
Зохиогч: Ahmed Abdelghany
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Airline Operations Агаарын тээвэр
Зохиогч: Peter J. Bruce
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Airline Operations and Management Агаарын тээвэр
Зохиогч: Gerald N. Cook
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Airline Operations and Delay Management Агаарын тээвэр
Зохиогч: CHENG-LUNG WU
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Airline Operations and Scheduling Агаарын тээвэр
Зохиогч: Massoud Bazargan
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Airplane Flying Handbook Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: FAA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
Airport Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: ARTHUR HAILEY
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1999
Airport Planning and Management Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Seth B. Young
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Airport Analysis, Planing And Design Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: MILAN JANIĆ
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009