ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 7 - 104 (1,240 илэрц)
Airport Operations Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Norman J. Ashford
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Airport Planing &Management Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Alexander T. Wells
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2004
Airport Systems Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Richard de Neufville
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Airport Systems Planning Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: RICHARD DE NEUFVILLE
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1976
Airport, Aircraft, And Airline Security Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Kenneth C. Moore
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1991
Airports, Cities, and the Jet Age Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Janet R. Bednarek
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
AirTraffic and the Environment - Background, Tendencies and Potential Global Atmospheric Effects Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: U. Schumann
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1990
Airworthiness Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: Filippo De Florio
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
An Introduction to Aircraft Structural Analysis Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: T. H. G. Megson
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Analysis of Aircraft Structures 2 edition Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Brnce K. Donaldson
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Annex 1 /Personnel Licensing/ ИКАО-ын хавсралт /annex/, Хүний нөөцийн удирдлага
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Annex 10 /Aeronautical Telecommunications/ Volume 4 ИКАО-ын хавсралт /annex/
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014