ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 3 - 108 (1,286 илэрц)
Air Traffic Control Automated Systems Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Bestugin A.R.
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Air Traffic Controller Staffing in the En Route Domain Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: National Academy of Sciences
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Air Traffic Management /Principles, Performance, Markets/ Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Marina Efthymiou
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2023
Air Traffic Management And Systems Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Electronic Navigation Research
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Air Traffic Management And Systems 2 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Electronic Navigation Research Institute
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
Air Transport and its Subsidies Агаарын тээвэр
Зохиогч: Friedrich Thießen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Air Transport And The Environment Агаарын тээвэр, Нисэхийн байгаль орчин
Зохиогч: Ben Daley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Air Transport and Tourism Interrelationship, Operations and Strategies Аялал жуулчлал
Зохиогч: M.R. Dileep
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Air Transport Economics Агаарын тээвэр
Зохиогч: Bijan Vasigh
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Air Transport Management Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Lucy Budd
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Air Transport System Агаарын тээвэр
Зохиогч: Dieter Schmitt
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Air Transport System Analysis And Modelling Агаарын тээвэр
Зохиогч: Milan Janie
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2000