ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 5 - 108 (1,286 илэрц)
Aircraft Engineering Principles Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Lloyd Dingle
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aircraft Flight Dynamics And Control Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Wayne Durham
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aircraft Flight Dynamics, Control and Simulation Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Singgih Satrio Wibowo
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Noise Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Lothar Bertsch a
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Aircraft Propulsion Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: SAEED FAROKHI, PhD
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Ahmed F. El-Sayed
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Aircraft Safety /Accident Investigations, Analyses, and Applications/ Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Shari Stamford Krause
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
Aircraft Structures Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: David J. Peery
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Aircraft Structures for engineering students Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: T. H. G. Megson
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Ian Moir
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Airframe Test Guide 2019 edition Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Aviation Supplies & Academics, Inc.
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Airline Choices For The Future Агаарын тээвэр
Зохиогч: KOSTAS IATROU
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007