ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 5 - 104 (1,240 илэрц)
Aircraft Safety /Accident Investigations, Analyses, and Applications/ Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Shari Stamford Krause
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
Aircraft Structures Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: David J. Peery
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Aircraft Structures for engineering students Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: T. H. G. Megson
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Ian Moir
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Airframe Test Guide 2019 edition Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Aviation Supplies & Academics, Inc.
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Airline Choices For The Future Агаарын тээвэр
Зохиогч: KOSTAS IATROU
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Airline Economics Агаарын тээвэр
Зохиогч: Giovanni Alberto Tabacco
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Airline Finance санхүү болон өрсөлдөөн, Агаарын тээвэр
Зохиогч: PETER S. MORRELL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
Airline Finance Агаарын тээвэр
Зохиогч: PETER S. MORRELL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Airline Network Planning and Scheduling Агаарын тээвэр
Зохиогч: Ahmed Abdelghany
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Airline Operations and Management Агаарын тээвэр
Зохиогч: Gerald N. Cook
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Airline Operations and Delay Management Агаарын тээвэр
Зохиогч: CHENG-LUNG WU
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010