ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 88 - 108 (1,286 илэрц)
Technology Engineering and Management in Aviation Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Evon Abu-Taieh
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2012
Ten Questions About Human Error Хүний хүчин зүйл
Зохиогч: Sidney W. A. Dekker
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005
The air transport system Агаарын тээвэр
Зохиогч: Mike Hirst
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
The Airline Business Агаарын тээвэр
Зохиогч: Rigas Doganis
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
The Airline Industry Агаарын тээвэр
Зохиогч: Alessandro Cento
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
The Airport Business Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Rigas Doganis
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1992
THE COMPLETE HISTORY OF AVIATION Нисэх болон нислэгийн түүх
Зохиогч: ROBERT CURLEY
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2012
The Effects of Commercial Aviation Accidents Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Laura Victoria Dragomir
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
The Evolution of the US Airline Industry Агаарын тээвэр
Зохиогч: Eldad Ben-Yosef
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005
The Flying Book Нислэгийн тухай
Зохиогч: David Blatner
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
THE FUTURE OF AIR TRAFFIC CONTROL Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Christopher D. Wickens
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1998
The Future of Aviation Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: National Academy of Sciences
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022