ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 86 - 108 (1,286 илэрц)
Safety in Aviation and Space Technologies Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Andrii Bieliatynskyi
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Safety in Civil Aviation /Monitoring Management of Ecology/ Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Нисэхийн байгаль орчин
Зохиогч: Oksana Gennadyevna Feoktistova
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2023
Safety in the skies /Personnel and Parties in NTSB Aviation Accident Investigations/ Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Cynthia C. Lebow
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он:
Safety Management Systems In Aviation Агаарын тээврийн удирдлага, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: ALAN J. STOLZER
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Safety Management Systems In Aviation 2 edition Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Alan J. Stolzer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
Safety Management Systems in Aviation 3 edition Агаарын тээврийн удирдлага, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: Alan J Stolzer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2023
Safety–I and Safety–II Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Зохиогч: Erik Hollnagel
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Larry Reithmaier
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Straight And Level Агаарын тээвэр
Зохиогч: STEPHEN HOLLOWAY
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Strategic Airport Planning Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Robert E. Caves
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1999
Strategic Communication In Crisis Management Агаарын тээвэр
Зохиогч: Sally J. Ray
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1999
Strategic Human Resource Management Хүний нөөцийн удирдлага
Зохиогч: Charles R. Greer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2001