ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 89 - 108 (1,286 илэрц)
The Future of Pricing санхүү болон өрсөлдөөн
Зохиогч: E. Andrew Boyd
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
The Future Of Pricing Агаарын тээвэр, санхүү болон өрсөлдөөн
Зохиогч: E. Andrew Boyd
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
The Geographies Of Air Transport Агаарын тээвэр
Зохиогч: Andrew R. Goetz
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
The Global Airline Industry Агаарын тээвэр
Зохиогч: Peter Belobaba
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
The Global Airline Industry 2 Ed Агаарын тээвэр
Зохиогч: Peter Belobaba
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
The Good Grammar Book /With answer/ Англи хэл
Зохиогч: Michael Swan
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
The great aviation story Нисэх болон нислэгийн түүх
Зохиогч: R K MURTHI
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
The Handbook for Quality Management Аюулгүй ажиллагаа ба чанарын удирдлага
Зохиогч: Thomas Pyzdek
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
The Just Culture Principles in Aviation Law Нисэхийн хууль
Зохиогч: Francesca Pellegrino
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
The limits of expertise /rethinking pilot error and the causes of airline accidents/ Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: R. Key Dismukes
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
The Modern Airport Terminal Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Brian Edwards
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005
The Politics of International Aviation Нисэх ба Олон улсын хамтын ажиллагаа, харилцаа
Зохиогч: Eugene Sochor
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1991