ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 85 - 108 (1,286 илэрц)
Radio Navigation Systems for Airports and Airways Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Oleg Nicolaevich Skrypnik
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Ratemaking In International Air Transport Агаарын тээвэр
Зохиогч: PETER P. C. HAANAPPEL
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1978
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria Аюултай бараа
Зохиогч: United Nations
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Regulation Of Air Transport Агаарын тээвэр
Зохиогч: Ruwantissa Abeyratne
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Regulation of Infrastructure Markets Нисэх онгоцны буудал
Зохиогч: Davide Maresca
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Risk Assessment in Air Traffic Management Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: y Javier Alberto Pérez Castán
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Risk Management Handbook Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: FAA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Risk Management and Corporate Sustainability in Aviation Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Triant G. Flouris
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Routledge Handbook Of Public Aviation Law Нисэхийн хууль
Зохиогч: Paul Stephen Dempsey
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Rulemaking In Air Transport Агаарын тээвэр
Зохиогч: Ruwantissa Abeyratne
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Safer skies an accident investigation on why planes crash and the state of aviation safety Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: David Soucie
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Safety Ethics Cases from Aviation, Healthcare and Occupational and Environmental Health Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Зохиогч: Manoj S. Patankar
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005