ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 94 - 108 (1,286 илэрц)
Багын явдал Монголын уран зохиол
Зохиогч: Ш.Гаадамба
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 1972
Байгууллагын соёл Хувь хүний хөгжил
Зохиогч: НСТ-ийн номын сан
Төрөл: Гарын авлага
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 2023
Байлдах дургүй өвөө Монголын уран зохиол
Зохиогч: Ц.Нацагдорж
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 1988
Байцаагч Түшмэл Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Н. В. Гоголь
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 1959
Баримт бичгийн стандарт MNS5140-2021 Архив, албан хэрэг хөтлөлт
Зохиогч: Д.Содцэцэг
Төрөл: Гарын авлага
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 2023
Бат хаан 1 Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Б.Ян
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 1951
Бат хаан 2 Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Б.Ян
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 1951
Бат хаан 3 Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Б.Ян
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 1951
Бенжамин Баттоны хачирхалтай түүх Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Ф. Скотт Фицжеральд
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он:
Биеийн хэлийг унших нь Хувь хүний хөгжил
Зохиогч: Аллан, Барбарра Пийз
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 2014
Большой Англо-Русский И Русско-Английский Авиационный Словарь Монгол бичиг, тайлбар толь болон толь бичиг
Зохиогч: Е. N. DEVNINA
Төрөл: Ном
Хэл: Орос
Хэвлэгдсэн он: 2011
Бражелон Бээл дэд дэвтэр Гадаадын уран зохиол
Зохиогч: Александр Дюма
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: