ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 1 - 1 (11 илэрц)
Advances in Aeronautical Informatics Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: Umut Durak
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Aeronautical Chart User’s Guide 13th Edition Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: Aviation Supplies & Academics, Inc.
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Annex 15 /Aeronautical Information Services/ ИКАО-ын хавсралт /annex/, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Annex 4 /Aeronautical Charts/ ИКАО-ын хавсралт /annex/, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Doc 10066 Aeronautical Information Management ИКАО-ын Document, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Doc 7383/102 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES PROVIDED BY STATES ИКАО-ын Document, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual ИКАО-ын Document, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Doc 8697 Aeronautical Chart Manual ИКАО-ын Document, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Doc 9839 Manual on the Quality Management System for Aeronautical Information Services ИКАО-ын Document, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
FAR AIM 2023 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: Aviation Supplies & Academics, Inc.
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2023
FAR/AIM Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Зохиогч: FAA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022