ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 1 - 1 (12 илэрц)
Aeronautical Radio Communication Systems and Networks Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Dale Stacey
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Aviation Electronics Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: Keitli W. Bose
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1981
Avionics navigation systems Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Myron Kayton
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1997
Cockpit Confidential Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: Patrick Smith
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Developing safety critical software Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: LEANNA RIERSON
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Electronic Navigation Systems Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Laurie Tetley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2001
Future Aeronautical Communications Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Simon Plass
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Performance of the Jet Transport Airplane Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: Trevor M. Young
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Proceedings of the First Symposium on Aviation Maintenance and Management-Volume I Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: Jinsong Wang
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Proceedings of the First Symposium on Aviation Maintenance and Management-Volume II Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: Jinsong Wang
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Radar and Radionavigation Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Anatoly Ivanovich Kozlov
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Wake Turbulence: An Obstacle to Increased Air Traffic Capacity Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан
Зохиогч: National Academy of Sciences
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008