Орон нутгийн нисэх буудлын ажилтнуудын вакцинд хамрагдсан байдал
1 сарын өмнө