Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн өдрүүдэд ажиллаж буй ажилтнуудын тоон мэдээ
4 долоо хоногн өмнө